O společnosti

V oblasti oceňování působíme od roku 1995, v roce 2000 jsme byli jmenováni Ministerstvem spravedlnosti znaleckým ústavem. Specializujeme se na tyto činnosti: 

 • Oceňování podniku nebo podílu v obchodní společnosti pro další účely
 • Oceňování nehmotného majetku - ochranných známek, nastavení licenčních poplatků, oceňování domén apod.
 • Oceňování při převodech mezi spřízněnými osobami, nastavení obvyklých převodních cen, zjišťování obvyklé výše ziskové marže
 • Nepeněžité vklady podniku nebo majetku
 • Oceňování odborných praxí, lékařských, právních apod.
 • Oceňování podniků fyzických osob pro účely vypořádání společného jmění
 • Změna právní formy podniku, sloučení, splynutí nebo zánik podniku (přeměny obchodních společností)
 • Oceňování finančních investic pro účely účetního výkaznictví
 • Oceňování pohledávek a směněčných práv
 • Oceňování ušlého zisku a škod na podniku a majetku podniku
 • Zpracováváme revizní znalecké posudky pro soudní účely
Specializujeme se na oceňování nehmotného majetku - ochranných známek, nastavení licenčních poplatků, oceňování domén atd.

V rámci znaleckého ústavu působí znalci se specializací na oceňování celého spektra majetku podniku, tj. movitého majetku včetně motorových vozidel, nehmotného majetku a nemovitostí. Jsme schopni zajistit ocenění i na majetkové bázi.

Podílíme se na návrhu českých oceňovacíh standardů - publikovali jsme návrh standardu pro oceňování nehmotných aktiv a standardu pro diskonty a prémie při oceňování podniků. Účastníme se domácích i zahraničních konferencí, trvale se vzděláváme a podílíme se na vytváření metodik pro oceňování.

 

Rádi budeme vašimi partnery pro oceňování.