Znalkyně v oboru ekonomika

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

Znalkyně jmenovaná v oboru ekonomika se specializací pro oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Zaměřuje se na oceňování podniků jak právnických, tak i fyzických osob, nepeněžitých vkladů, stanovování obvyklých ziskových marží a převodních cen. Zpracovává také ocenění pohledávek, práv souvisejících se směnkami a oceňování nehmotného majetku.

Jako lektorka působí na Institutu oceňování majetku při Vysoké školy ekonomické v Praze. Je odbornou asistentkou na Katedře financí a oceňování podniku na VŠE v Praze a autorkou řady odborných článků a knih, např. Metody oceňování podniku a Metody oceňování podniku pro pokročilé, která v roce 2012 získala dvě prestižní ocenění.

  • Jednatelka společnosti
  • Znalkyně v oboru ekonomika
  • Členka poradního sboru znalců při KS v Praze
  • Vysoká škola ekonomická, Praha
  • Institut oceňování majetku