Spolupracujeme

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský

Advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský

Zaměřuje se zejména na tyto obory práva: počítačové právo, právo obchodních společností a družstev, obchodně závazkové vztahy, právní vztahy k nemovitostem a rodinné právo.

Institut oceňování majetku

Institut oceňování majetku

Institut oceňování majetku je specializované pracoviště Vysoké školy ekonomické. Byl zřízen jako vědecké, vzdělávací, metodické a realizační středisko pro znaleckou, odhadcovskou a poradenskou činnost při oceňování majetku. Zároveň působí jako znalecký ústav se zaměřením na oceňování.

VORLÍČKOVÁ PARTNERS

VORLÍČKOVÁ PARTNERS

Nezávislá společnost poskytující daňové poradenství a auditorské služby na nejvyšší úrovni. Využívá schopnosti více než 90 předních odborníků, kteří tvoří interdisciplinární týmy v oblasti práva, daní a účetnictví.

INVENTIA

INVENTIA

INVENTIA je spojením tradice a zkušeností plynoucích z vazeb k Akademii věd České Republiky, progresivních trendů vyvinutých v partnerství s Technology Catalysts International Corp. a Laves Chemie GmbH, a dynamického kolektivu odborníků v oboru průmyslového vlastnictví.

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR

Nabízí firmám a výzkumným institucím podporu transferu technologií. Jedná se jak o nalezení vhodné technologie ze zahraničí, tak především o nabídku technologií českého původu, které vznikly buď ve firmě nebo výzkumné instituci nebo na základě čistě soukromých aktivit vynálezců.

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna

Profesní pojištění odpovědnosti pro znalce.