Expert na oceňování nehmotného majetku

Ing. Pavel Svačina, Ph.D.

Jeden z předních českých expertů na oceňování nehmotného majetku působí také v oblasti oceňování podniků. Pracuje jako odborný asistent na Katedře financí a oceňování podniku při VŠE v Praze, věnuje se lektorské činnosti, kromě jiného také na Institutu oceňování majetku při VŠE v Praze.

Spolupracuje s univerzitami při transferech technologií. Několik let byl členem řídící rady Licensing Executives Society ČR (celosvětové sdružení licenčních odborníků).  Autor monografie Oceňování nehmotných aktiv a řady výzkumných článků týkající se oceňování nehmotného majetku.

  • Vysoká škola ekonomická, Praha
  • Institut oceňování majetku
  • LinkedIn