Znalkyně v oboru ekonomika a stavebnictví

Dipl. tech. Věra Jetmarová

Znalkyně v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady podniků a cenných papírů, rozpočtování a kalkulace, znalkyně v oboru stavebnictví, odvětví stavby občanské, průmyslové, inženýrské a zemědělské.

Odhadce majetku na základě koncesní listiny. Certifikovaný odhadce pro oceňování podniků a nemovitostí Certifikačním ústavem při VŠE v Praze. Členka Komory soudních znalců ČR, Asociace znalců a odhadců ČR a Hospodářské komory.

  • Komora soudních znalců
  • Asociace znalců a odhadců
  • Hospodářská komora