publikace

V časopise „Oceňování“ pravidelně publikujeme články na aktuální témata (Oeconomica, Praha)
Metody oceňování
Ing. Rýdlová je spoluautorkou knihy Mařík, M.: Metody oceňování podniku (Ekopress Praha, 2011)
Metody oceňování pro pokročilé
Ing. Rýdlová je spoluautorkou knihy Mařík, M.: Metody oceňování podniku pro pokročilé (Ekpress Praha, 2011).
Tato publikace získala Cenu za nejlepší knižní publikaci Fakulty financí a účetnictví za rok 2012 a Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci v roce 2012.
Nejkomplexnější a nejaktuálnější publikace pro oceňování nehmotného majetku: Svačina, P.: Oceňování nehmotných aktiv (Ekopress Praha, 2010)
V rámci Centra pro transfer technologií Technologického centra AV ČR ing. Svačina zpracoval příručky pro praxi vědeckovýzkumných pracovníků a pro podnikovou praxi: Průmyslová práva a nehmotné statky, jejich licenční využití a oceňování (TC AV ČR, 2006).
Ing. Svačina je spoluautorem publikace Nehmotné statky a průmyslová práva, jejich ochrana, oceňování a komerční využití (TC AV ČR, SLON, 2010).